Nyheder

 

Velkommen til ARKITEKTKONTORET ...ud af det blå!

 

Her arbejdes med alle dele af arkitektfaget, og med en særlig interesse for det arkitektoniske spændingsfelt, hvor bygningers kulturhistoriske bevaringsværdier kombineres med en reduktion af energiforbruget.

 

Nedenfor vil der løbende vises eksempler på tegnestuens arbejder:

 

 

Januar 2017: Krogerup Højskole:

 

Akitektkontoret ...ud af det blå har, sammen med Format Arkitekter, udarbejdet en handlingsplansplan for vedligehold af Krogerup Højskoles fredede hovedbygning. Krogerup Højskole ligger i Nordsjælland og er oprindeligt opført som herregård i 1779. Ejendommen er senere, i 1837, ombygget til den ejendom, vi kender i dag.

Handlingsplanen der udarbejdet for Slots- og Kulturstyrelsen, angiver en "køreplan" for den kommende udbedring og vedligehold af ejendommen.

Maj 2016: Wesselsgade, Nørrebro i København:

 

Arkitektkontoret ...ud af det blå har, i samarbejde med Format Arkitekter, udarbejdet projektmateriale til renovering af ejendommen på Wesselsgade i København. Ejendommen er opført i 1880, og renoveringen består af en gennemgribende ombygning og opdatering af alle lejligheder. Facaderne renoveres, der er lagt nyt tag og der isættes nye kviste og vinduer. Renoveirngen er p.t. ikke helt færdig; den sidste lejlighed er fortsat under ombygning.

Aprl 2016: Søkvæsthuset på Christianshavn i København:

 

Tegnestuen har for Format Arkitekter opmålt Søkvæsthuset på Christianshavn. Huset er fra 1753 og fredet. Bygherre ønskede, i forhold til den fremtidige anvendelse, en opmåling af bygningen. Tegnestuen har forestået opmåling af både Forhuset og Havehuset.

Forhuset blev oprindeligt opført som drengehjem for omtrent 200 drenge og fungerede som sådan indtil det blev benyttet som hospital for søen folk efter Slaget på Reden i 1801. Herefter blev det benyttet som beboelse for fattige søfolk, fængsel og hospital. Fra 1866 har huset fungeret som kontor for ansatte med relation til Søværnet, og det har det gjort op til i dag.

 

Havehuset, der vender ud mod Prinsessegade, har været beboet af pæne borgere, hvoraf de mest kendte nok er forfatter Johan Ludvig Heiberg og skuespillerinde Johanne Louise Heiberg, der flyttede ind i 1844.

Dec. 2013: Co2olbricks:

 

Tegnestuen har, i december 2013, deltaget i en konference i Hamborg om energirenovering af historiske bygninger. Konferencen foregik i regi af Co2olbricks, der er et samarbejde mellem 9 lande i den baltiske region; Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Hviderusland, Tyskland og Danmark.

 

Konferencen var en opsamling på et EU-projekt, der er løbet af stablen fra 2010-13. Se evt. mere på www.coolbricks.eu

Sept. 2013: Brandbjerg Højskole:

Arkitektkontoret har, i september 2013, udarbejdet en energiforbedringsrapport for Brandbjerg Højskole.

Dette arbejde er udført på baggrund af en udarbejdet screening af højskolen bygninger. Flere virksomheder tilknyttet Transformer-projektet har deltaget i screenings-arbejdet.

Jan. 2013: Transformer:

ARKITEKTKONTORET ...ud af det blå har et års tid været partner i Transformer, der henvender sig til virksomheder inden for bl.a. byggeri, transport, affaldshåndtering, landbrug, it, arkitektur og design. Formålet er at skabe vækst og arbejdspladser for mikrovirksomheder inden for grøn teknologi.

 

Transformer udbyder forskellige aktiviteter til at skabe vækst, nye ideer og mock-ups. Projektet udbyder f.eks. netværksmøder, workshops og uddannelsesforløb indenfor energiområdet. Mikro-virksomheder inden for energiområdet er målgruppen, hvor opkvalificering og match-making igennem udbudte aktiviteter, skal styrke samspillet om innovation.

 

Tegnestuen har senest den 9. januar deltaget i en meget interessant workshop i Sønderborg, hvor emnet var "Effektiv energirenovering af bevaringsværdige bygninger.

 

Juni 2012: Wedelslund Gods:

Udarbejdelse af konkurrencemateriale for udtagelse til idékonkurrencen "Fremtidens Herregård 2013", udskrevet af Realdania.

2010: C. A. Thyregodsvej, Åbyhøj:

Renovering og udbygning af énfamiliehus fra 1950:

 

2009: Snoezelhuset, Landsbyen Sølund i Skanderborg:

Tildeling af Skanderborg Kommunes arkitekturpris i 2010.

 

Design, projektering og fagtilsyn i ansættelse ved Århus Arkitekterne A/S: