Aktuelt

 

Velkommen til ARKITEKTKONTORET ...ud af det blå!

 

Tegnestuen ligger i Ry mellem Skanderborg og Silkeborg i det smukke Søhøjland.

Min tegnestue er en enkeltmandsvirksomhed, og jeg har opgaver over det meste af landet. Jeg beskæftiger mig med mange dele af arkitektfaget; fx. boliger, erhverv, institutioner og byrum mv; både indenfor nybyggeri og renovering.


Jeg samarbejder med andre rådgivere, hvorfor tegnestuen er godt klædt på til både større og mindre opgaver. Tegnestuen har en særlig ekspertise indenfor renovering, også af kulturarv, og er meget optaget af en bæredygtig udvikling i vores samfund.

 

Nedenfor vises eksempler på tegnestuens opgaver og øvrige aktiviteter:

 

Forår/sommer 2020: uddannelse som beskikket bygningssagkyndig og energikonsulent:
Jeg har, af Sikkerhedsstyrelsen, netop modtaget min beskikkelse som bygningssagkyndig. Dette giver gode muligheder for, at tegnestuen nu kan udarbejde tilstandsrapporter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Som supplement hertil har jeg også gennemgået uddannelsen som energikonsulent. Det betyder, at tegnestuen også kan udarbejde energimærker i samme forbindelse. To gode uddannelser i forhold til tegnestuens daglige virke.

April 2020: Opførelse af tilbygyning til privat villa i Ry:
Så er tilbygningen færdig, og familien er flyttet ind! Der mangler kun lidt terrænarbejder. Tilbygningen er, ligesom det oprindelige hus, opført i træ. Projektet omfattede også en ombygning af de eksisterende forhold, bl.a. et nyt badeværelse. 

Tilbygningen med udgang til haven fra alrummet.
Tilbygningen med udgang til haven fra værelse.
Bygningen set fra vejen.
Den nye del af alrummet med udgang til haven.

Marts 2020: Svaleparken nær Randers:

Sammen med Stokvad Rådgivende Ingeniører har tegnestuen netop påbegyndt arbejdet med en større tagrenovering af plejehjemmet Svaleparken nær Randers. Randers Kommune er bygherre, og selve udførelsen af arbejdet forventes at ske umiddelbart efter sommerferien i år. Vi ser frem til et godt samarbejde med Randers Kommune.

Januar 2020: Regionalt netværksmøde i DanskeArk:

Tegnestuen har netop deltaget i årets første regionale netværksmøde i DanskeArk; denne gang hos Lundhilds Tegnestue i Horsens.

Her et foto af alle deltagere:-)

DanskeArk netværk

November 2019: Opførelse af tilbygyning til privat villa i Ry:
Så er opførelsen af tilbygningen i fuld gang! Tilbygningen opføres i træ, som det eksisterende hus. Projektet omfatter også en ombygning af de eksisterende forhold, bl.a. indrettes et nyt badeværelse. Opførelsen tager form hen over vinteren. 

Juni 2019: Samarbejdsaftale med Søren Andersen Arkitekter:

Tegnestuen har netop indgået en samarbejdsaftale med Søren Andersen Arkitekter i Holstebro. Vi ser meget frem til det kommende samarbejde.

Samarbejdet vil bl.a. betyde, at begge tegnestuer vil stå fagligt stærkere rustet til fremtidige opgaver. 

Juni 2019: Regionshospital Randers:

I samarbejde med Stokvad Rådgivende Ingeniører har tegnestuen fået til opgave at ombygge Biokemisk afdeling i bygning 2 på Regionshospital Randers. Tegnestuen har tidligere arbejdet på Roskilde, Køge og Silkeborg sygehuse, hvorfor det nu er interessant at stifte bekendtskab med Regionshospitalet i Randers. 

Maj 2019: Apotekergården på Frederiksberg ved København:

Tegnestuen er, i samarbejde med Format Arkitekter, i fuld gang med at projektere nye altaner til gårdfacaden på Apotektergården; Frederiksberg. Der skal i alt opsættes 16 altaner, så alle beboere i ejendommen kan bevæge sig ud i det fri direkte fra deres bolig. 

Apotekergården på Frederiksberg

April 2019: Building Green i Aarhus:

I starten af april var tegnesten forbi Building Green i Aarhus. Det var endnu en god oplevelse med gode indlæg og interessante møder; både professionelt og socialt.

Marts 2019: Aflevering af svømmehallen på Søndermarkskolen:

Medio marts har der været aflevering af svømmehallen på Søndermarkskolen i Randers.

Tegnestuen har i samarbejde med Stokvad A/S udarbejdet en tiltrængt renovering af svømmehallen, og håndværkerne har ydet en meget fin indsats! Det betyder, at Søndermarkskolen nu kan tilbyde sine elever nyrenoverede, imødekommende og tidssvarende lokaliteter mange år frem.

Januar 2019: Cirkulær økonomi:

Medio januar deltog tegnestuen i en meget spændende konference om cirkulær økonomi arrangeret af Horsens Kommune. På konferencen var der mange interessante oplægsholdere med god input og inspiration til det videre arbejde på tegnestuen. Vi tror fuldt og fast på, at vejen frem er at tænke cirkulært, og ikke kun i byggebranchen. Dette er dog et oplagt sted at tage fat, da branchen står for ca. 40% af den totale CO2-udledning.

Juni/juli 2018: Renovering af svømmehal:

Sammen med Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S er tegnestuen i gang med en renovering af en svømmehal i Randers.

Maj/Juni 2018: Tidligere landsbyskole ombygges og renoveres:

Tegnestuen har fået til opgave at udarbejde tegningsmateriale til renovering og ombygning af ejendommen, der er bevaringsværdi i højeste kategori.

Februar/Marts 2018: Sommerhus i Nösund på Orust, nord for Göteborg i Sverige:


Tegnestuen har, i samarbejde med Monoark, udarbejdet et udbudsmateriale til et sommerhus i Nösund i Sverige.

Byggeriet pågår og billedet viser udgravningen af grunden.

 

Januar/februar 2018: Villa ved Kolding fjord:


Tegnestuen er blevet kontaktet af Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S i Randers i forbindelse med en særdeles kompilceret villa-ombygning. Villaen ligger ned til  Kolding fjord, og ombygningen er i fuld gang.

Tegnestuen bidrager med hjælp til løsning af byggeteknikken, særligt de mange samlingsdetaljer rundt om i bygningen.


Tegnestuen har tidligere arbejdet sammen med Stokvad. Det er derfor en fornøjelse at samarbejde igen.

Februar 2018: Belysningsprojekt til lejlighed på Kystvejen i Aarhus:


Tegnestuen udarbejder et belysningsprojekt til en herskabslejlighed på Kystvejen i Aarhus. Et interessant projekt, hvor den eksisterende smukke stuk på lofterne og den store rumhøjde vil komme fuldt til sin ret.

December 2017: Glædelig jul og godt nytår!


Året 2017 har været et spændende og interessant år for tegnestuen!

Der har, i løbet af året, været en god travlhed, og der er kommet nye kunder, nye samarbejdspartnere og dermed nye projekter til!


Året 2018 ser lyst ud, idet der, allerede nu, pågår en række projekter, der strækker sig langt ind i det nye år. Jeg ser derfor frem til en forsat god udvikling i 2018!


Jeg vil gerne sige tak til gode kunder og samarbejdspartnere for året, der gik!

Jeg ser frem til et nyt og spændende 2018!


RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

November 2017: ombygning af ejendom på Frederiksborgvej i København, inkl. tilføjelse af nye tagboliger:


Vi har netop været til forsinket rejsegilde på ejendommen på Frederiksborgvej i København. Byggearbejdet er derfor nået en del længere end det normalt vil være ved et rejsegilde. De udvendige arbejder på bygningen er stor set færdige, og der arbejdes nu med interiøret. Arrangementet stod på gode hjemmelavede hotdogs med det hele og hyggeligt samvær.

September 2017: Altanprojekt til Apotekergården på Frederiksberg:


Ejerforeningen ønsker sig nye altaner på gårdfacaden.

Tegnestuen har, sammen med Format Arkitekter & Konstruktører ApS, skitseret på nogle muligheder. Der samarbejdes med Frederiksberg Kommune, så ejendommens udtryk bevares, og altanerne opføres i henhold til Frederiksberg Kommunes altanmanual.

Juni 2017: Ejendom på Frederiksborgvej i København:


Tegnestuen har, i samarbejde med Format Arkitekter & Konstruktører ApS og DinByggerådgiver.dk, forestået udarbejdelsen at et udbudsmateriale for ejendommen. Ejendommen, der er en etageejendom, er opført i 1934. Bygherre ønskede at tilbygge to nye tagboliger, hvorfor der påbygges saddeltag med 45 graders hældning. Alle vinduer udskiftes og ejendommen isoleres udvendigt med et facadepuds-system.Marts 2017: Villa i Roskilde:


Tegnestuen har, sammen med Format Arkitekter & Konstruktører ApS og DinByggerådgiver.dk, udarbejdet myndighedsandragende samt udbudsmateriale til en omfattende ombygning af denne villa i Roskilde. Villaen, der oprindeligt er opført i 1977, ligger ned til Roskilde fjord.

Januar 2017: Krogerup Højskole:


Akitektkontoret ...ud af det blå har, sammen med Format Arkitekter, udarbejdet en handlingsplan for vedligehold af Krogerup Højskoles fredede hovedbygning. Krogerup Højskole ligger i Nordsjælland og er oprindeligt opført som herregård i 1779. Ejendommen er senere, i 1837, ombygget til den ejendom, vi kender i dag.

Handlingsplanen, der er udarbejdet for Slots- og Kulturstyrelsen, angiver en "køreplan" for kommende udbedringer og vedligehold af ejendommen.

November 2016: erhvervsbyggeri i Frederikssund:


Tegnestuen har, sammen med Format Arkitekter, indledt et samarbejde vedrørende opdatering af denne erhversvejendom. Dele af ejendommen er stærkt nedslidt. 

Maj 2016: Wesselsgade, Nørrebro i København:


Arkitektkontoret ...ud af det blå har, i samarbejde med Format Arkitekter, udarbejdet projektmateriale til renovering af ejendommen på Wesselsgade i København. Ejendommen er opført i 1880, og renoveringen består af en gennemgribende ombygning og opdatering af alle lejligheder. Facaderne er renoveret, der er lagt nyt tag og der er isat nye kviste og vinduer.

April 2016: Søkvæsthuset på Christianshavn i København:


Tegnestuen har for Format Arkitekter opmålt Søkvæsthuset på Christianshavn. Huset er fra 1753 og fredet. Bygherre ønskede, i forhold til den fremtidige anvendelse, en opmåling af bygningen. Tegnestuen har forestået opmåling af både Forhuset og Havehuset.

Forhuset blev oprindeligt opført som drengehjem for omtrent 200 drenge og fungerede som sådan indtil det blev benyttet som hospital for søens folk efter Slaget på Reden i 1801. Herefter blev det benyttet som beboelse for fattige søfolk, fængsel og hospital. Fra 1866 har huset  fungeret som kontor for ansatte med relation til Søværnet, og det har det gjort op til i dag.


Havehuset, der vender ud mod Prinsessegade, har været beboet af pæne borgere, hvoraf de mest kendte nok er forfatter Johan Ludvig Heiberg og skuespillerinde Johanne Louise Heiberg, der flyttede ind i 1844.

Dec. 2013: Co2olbricks:


Tegnestuen har deltaget i en konference i Hamborg om energirenovering af historiske bygninger. Konferencen foregik i regi af Co2olbricks, der er et samarbejde mellem 9 lande i den baltiske region; Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Hviderusland, Tyskland og Danmark.


Konferencen var en opsamling på et EU-projekt, der er løbet af stablen fra 2010-13. Se mere på www.coolbricks.eu

Sept. 2013: Brandbjerg Højskole:

Arkitektkontoret har udarbejdet en energiforbedringsrapport for Brandbjerg Højskole.

Dette arbejde er udført på baggrund af en udarbejdet screening af højskolens bygninger. Flere virksomheder tilknyttet Transformer-projektet har deltaget i screenings-arbejdet.

Jan. 2013: Transformer:

ARKITEKTKONTORET ...ud af det blå har et års tid været partner i Transformer, der henvender sig til virksomheder inden for bl.a. byggeri, transport, affaldshåndtering, landbrug, it, arkitektur og design. Formålet er at skabe vækst og arbejdspladser for mikrovirksomheder inden for grøn teknologi.


Transformer udbyder forskellige aktiviteter til at skabe vækst, nye ideer og mock-ups. Projektet udbyder f.eks. netværksmøder, workshops og uddannelsesforløb indenfor energiområdet. Mikro-virksomheder inden for energiområdet er målgruppen, hvor opkvalificering og match-making igennem udbudte aktiviteter, skal styrke samspillet om innovation.


Tegnestuen har senest den 9. januar deltaget i en meget interessant workshop i Sønderborg, hvor emnet var "Effektiv energirenovering af bevaringsværdige bygninger. 


Juni 2012: Wedelslund Gods:

Udarbejdelse af konkurrencemateriale for udtagelse til idékonkurrencen "Fremtidens Herregård 2013", udskrevet af Realdania.

2010: C. A. Thyregodsvej, Åbyhøj:

Renovering og udbygning af énfamiliehus fra 1950:


2009: Snoezelhuset, Landsbyen Sølund i Skanderborg:

Tildeling af Skanderborg Kommunes arkitekturpris i 2010.


Design, projektering og fagtilsyn i ansættelse ved Århus Arkitekterne A/S:

Relevante søgeord:
Arkitekt Ry, Bygningssagkyndig Ry, Arkitekt Skanderborg, Bygningssagkyndig Skanderborg, Arkitekt Silkeborg, Bygningssagkyndig Skanderborg, Arkitekt Århus, Bygningssagkyndig Aarhus